Reklamace


Reklamované produkty

Objednací číslo Název položky Počet kusů Popis závady
Za jakých podmínek a jakým způsobem se závada projevuje. Popis jak bylo zařízení užíváno a jak dlouho bylo používáno


Koncový zákazník


Velkoobchod