Naše firma realizuje projekt Digitální podnik LEVIOR s.r.o., reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005108.

Projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Předmětem projektu je náhrada stávajících nevyhovujících a zastaralých informačních systémů ERP a WMS za nové systémy a implementace zcela nových prvků kybernetické bezpečnosti ve společnosti LEVIOR s.r.o., přičemž tyto projektové výstupy budou propojeny vzájemně mezi sebou i s firemním LAN. Cílem projektu je zvýšení digitální úrovně společnosti žadatele pomocí realizace aktivit, jejichž hlavní náplní je rozšíření kapacity stávající provozovny (resp. podstatné navýšení objemu produkce).