Charitativní činnost

Nejsme lhostejní k našemu okolí. Přes nadaci DOBRÝ ANDĚL pomáháme rodinám s dětmi v tíživých životních situacích. Podporujeme studium sociálně slabých dětí prostřednictvím Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových i činnost přerovského Azylovém domu pro matky s dětmi pod záštitou Armády spásy. Přispěli jsme na modernizaci BabyBoxu v Nemocnici Přerov. 

Nadace DOBRÝ ANDĚL 

Jsme rádi, že náš andělský dar pomůže i malé Izabelce, která od svého prvního roku bojuje se závažnou diagnózou - spinální svalovou atrofii II. typu

Dobrý Anděl

Izabelka

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Naše stipendium pomohlo také nadaným sourozencům Karasovým, kterým jejich sociální situace stěžuje studium. Azylový dům pro matky s dětmi v Přerově pod záštitou Armády spásy

Již třetím rokem finančně podporujeme zařízení pro matky s dětmi, které jsou v tíživých životních situacích. 

azyl2

BabyBox Nemocnice Přerov

Není nám lhostejný život dětí, které už "na startu" neměly štěstí. 

prispivame-int-468x60

Diecézní charita Brno

Přispěli jsme na sbírku vypsanou Diecézní charitou Brno na pomoc lidem postižených tornádem. Dar pomůže především s obnovou domů lidí, kteří o ně při této katastrofě přišli. 

Mikulčice 

Hokejisté HC Zubr vyjeli na pomoc do tornádem zničených Mikulčič. Do akce jsme je nenechali odjet bez našeho profesionálního nářadí FESTA. Děkujeme jim za tuto akci a také každému, kdo se rozhodl pomoci.