Charitativní činnost

Nejsme lhostejní k našemu okolí. Přes nadaci DOBRÝ ANDĚL pomáháme rodinám s dětmi v tíživých životních situacích. Podporujeme studium sociálně slabých dětí prostřednictvím Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových i činnost přerovského Azylovém domu pro matky s dětmi pod záštitou Armády spásy. Přispěli jsme na modernizaci BabyBoxu v Nemocnici Přerov. 

Nadace DOBRÝ ANDĚL 

Jsme rádi, že náš andělský dar pomůže i malé Izabelce, která od svého prvního roku bojuje se závažnou diagnózou - spinální svalovou atrofii II. typu

Dobrý Anděl

Izabelka

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Naše stipendium pomohlo také nadaným sourozencům Karasovým, kterým jejich sociální situace stěžuje studium. Azylový dům pro matky s dětmi v Přerově pod záštitou Armády spásy

Již třetím rokem finančně podporujeme zařízení pro matky s dětmi, které jsou v tíživých životních situacích. 

azyl2

BabyBox Nemocnice Přerov

Není nám lhostejný život dětí, které už "na startu" neměly štěstí. 

prispivame-int-468x60