Projekty spolufinancované z EU

 

Název projektu:

 Implementace prvků Průmyslu 4.0 v rámci vnitropodnikových procesů společnosti LEVIOR s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019056

Program:

OPPIK Technologie - X. Výzva

Náplň:

 

Předmětem projektu společnosti LEVIOR s.r.o. je pořízení nových moderních technologií a zařízení v oblasti skladování a výroby ručního nářadí. Technologie budou vzájemně propojeny obousměrnou komunikací prostřednictvím ERP systému a systému řízeného skladu WMS. Projekt přispěje k automatizaci a digitalizaci vnitropodnikových procesů, a tím k růstu konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

10/2019 – 12/2020